Twitter

Sabtu, 27 Mac 2010

Kepentingan Ilmu Alat


Perkara yang terlepas pandang sedangkan ia amat penting bagi membina generasi ulamak.Ya, ilmu alat.Apakah yang dimaksudkan dengan ilmu alat?Ilmu alat adalah ilmu asas yang menjadi wasilah atau jalan untuk sampai kepada kefahaman ilmu yang lain.
Perkara ini terabai dan ditinggalkan oleh sebahagian besar pelajar khusunya mereka yang bergelumang dengan ilmu agama.Hal ini mungkin berpunca daripada salah faham atau tidak tahu kaedah dan  manhaj sistem pembelajaran terutama ilmu syariat.
Pelajar terlupa bahawa tanpa kefahaman yang mantap terhadap ilmu alat ini mereka tidak akan mampu untuk memahami dengan baik ilmu-ilmu syariat yang lain.
Sebagai contoh bagi mereka yang berada dalam dunia pengajian ilmu agama yang menggunakan bahasa Arab sebagai kunci kepada ilmu lain.Mereka tidak dapat tidak sepatutnya mesti menguasai bahasa Arab dengan baik terlebih dahulu sebelum berpindah ke ilmu-ilmu yang lain seperti fekah, hadis, tafsir dan lain-lain lagi.
Dalam ilmu Bahasa Arab secara khususnya pelajar harus mengusai sekurang-kurangnya mata pelajaran nahu,sorof dan balaghah dengan baik.
Adapun ilmu alat lain yang sangat perlu dikuasai adalah ilmu mantiq.Kata Imam Al-Ghazali Rahimahullah, “barang siapa yang tidak memahami mantiq,  maka ilmunya tidak boleh dipercayai”.Ini menunjukkan bahawa betapa pentingnya ilmu ini sebagai elemen untuk memahami ayat Al-Quran, sabda Nabi dan kalam para ulamak dalam kitab-kitab turath.
Terdapat beberapa ilmu lain yang tertinggal sedangkan ia merupakan ilmu yang penting bagi membina akal seperti usul fiqh.Ada ulamak yang menyatakan bahawa siapa yang tidak memahami usul fiqh tidak dianggap seseorang itu seorang yang alim.
Begitu juga penguasaan terhadap mustolah-mustolah dalam sesuatu bidang ilmu.Ianya amat penting untuk difahami kerana jika ia diterjemah mengikut kefahaman sendiri berkemungkinan bakal membawa kepada salah penafsiran.
Jadi, bagi pelajar-pelajar dalam pengkhususan agama seharusnya mendalami terlebih dahulu ilmu-ilmu alat yang disebutkan di atas.
Wallhu Subhanahu wata’ala A’la wa A’lam

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...